– Jervestammen er ute av kontroll, er det klare budskapet fra et medlem av jaktlaget som tok jerven.

Han forteller at båsen fortsatt er aktiv, og at det er observert spor etter flere jerver i området.

Stengte båser i Lordalen

Før helga ble to båser stengt i Lordalen, etter at Statens Naturoppsyn (SNO) gjennomførte rutinemessig tilsyn. Det ble avdekket mangler og brudd på noen av vilkårene som gjelder for fangst av jerv i jervebås.

Erik Sandberg i Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen kan bekrefte at det ikke er noen aktive båser i Lordalen, etter disse to ble stengt. I Lesja er det en aktiv bås øst for Lordalen, og tre på nordsiden av E6, inkludert den som har tatt to jerv denne uken.

To tilleggsdyr fordelt

Så langt i år er det felt fem jerv innenfor lisensområde A, som er vedtatt jervesone. I tillegg er to dyr fordelt på den ordinære kvoten, også inennfor jervesonen. Jervesonen dekker kommunene Lesja, Dovre, Vågå, Lom, Skjåk, deler av Sel, Nord-Fron og Sør-Fron. En jerv er felt utenfor jervesonen, der er det kvote på fire dyr til.

Sandberg forklarer at så høy fellingsprosent ikke er vanlig hvert år.

– Dette er på nivå med ett tidligere år, når en ser på de ti siste årene, sier han.

Lisensjakta varer til den 15. februar.