Fredag ettermiddag fikk brukerne av APS-avdeling ved Giax på Dombås beskjed om at deres avdeling på Dombås og i Lom skal legges ned. Som vanlig i slike saker er det penger, ikke mennesker, som veier tyngst, og vedtaket er gjort på bakgrunn av at Nav må spare inn på kronene.

Hvordan dette skal være et sparetiltak er imidlertid vanskelig å fatte. De ansatte det er snakk om er de som av ulike grunner har vanskeligst for å komme seg ut i arbeidsmarkedet. De har imidlertid hatt et sterkt ønske om å ha en jobb å gå til, og jobben hos Giax har hjulpet til med å gi dem en god hverdag. Nå er målet med nedleggelsen at de ansatte skal direkte ut i arbeidslivet gjennom tiltaket arbeid med bistand. Dette er sikkert en grei løsning i større byer hvor arbeidsmarkedet er større, men i Lesja og Dovre er arbeidsmarkedet noe mer begrenset. Det er heller ikke alle brukerne av APS-avdelingen som har eller vil få mulighet til å komme seg ut i ordinært arbeid.

Man trenger ikke å være økonom for å skjønne at det å kutte i utgifter er en åpenlys måte å spare penger på, men man trenger heller ikke å være økonom for å se at denne saken er basert på et merkelig regnestykke. At arbeids- og velferdsetaten, som blant annet skal hjelpe folk ut i arbeid, legger ned arbeidsplassene som skal hjelpe dem som har størst problemer med å komme ut i jobb, må jo virke logisk kun for dem som har bestemt dette.