Høyt nivå, kvalitet og enorme mengder talent preget Otta kulturhus da den lokale mønstringen i årets Ungdommens Kulturmønstring (UKM) ble arrangert i helgen. Hele 250 ungdommer fra de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen stilte på scenen for å vise sitt talent, og dermed ble UKM for Nord-Gudbrandsdalen den største kulturmønstringen i hele Oppland.

Siden oppstarten i 1987 har UKM vært en fantastisk arena for ungdom å vise fram sine talent på, og deltakerantallet for Nord-Gudbrandsdalen viser at det definitivt ikke er mangel på kreativitet, dyktighet, evne og vilje blant våre ungdommer.

Samtidig med at ungdommene rundt i kommunene bruker time etter time hver uke på å øve og jobbe med sitt talent og sin hobby, sitter politikerne i flere av kommunene og jobber med omdømmeprosjekt. I Sel er de nå ute etter ambassadører som kan snakke positivt om kommunen. Hva med de 250 ungdommene som i helgen representerte alle regionens seks kommune i Otta kulturhus? Hva med alle ungdommene som er med på ungdomsmusikalen annen hvert år? Det disse ungdommene får til synes godt også utenfor kommunegrensene. De viser også hvor enormt mye man kan få til, selv om man kommer fra små bygder og kommuner. Her har vi dansere, musikere, lyrikere, malere, filmskapere, for å nevne noe.

Vår oppfordring til politikere og andre som jobber med diverse omdømmeprosjekt: Bruk disse ungdommene. De er gull verdt.