Organisten som hjalp over 2000 dovringer til verden