81 prosent av Innlandets befolkning har tillit til politiet