Nå er det ikke lenger gratis for elbiler å passere bommer i Gudbrandsdalen

foto