Enighet om Nasjonal transportplan: Ny E6 gjennom Drivdalen er ikke med