Gruva på Tverrfjellet var i drift fra midten av 1960 til 1993. Foto: Asbjørn Amble

Johan - dovringen som ble lovet 120 000 kroner i året i 150 år

Johan Hjerkinn er mannen bak den over 30 år lange gruvedriften på Hjerkinn. Det var han som fant Norges rikeste malmforekomster i Tverrfjellet.