Blomeeng kring gardsskiltet – ei fargesterk oppleving