Inger Synnøve videreutviklar bedrifta si: – Vil skape ein attraksjon