Kommunen og historielaget vil utbetre Gruvlia

foto