– Jeg skal ikke legge skjul på at dette har vært en lang og vanskelig prosess

foto