Vedlikeholdsarbeid og asfaltlegging fører til nattestengt E136 mellom Dombås og Lesja