Eierne av hotellet har lagt ned en stor egeninnsats og mye private midler for å få hotelldriften i gang etter de kjøpte det. Det er gjort et oppryddningsarbeid og noe renovrering etter brannen i 2014, men siden har det stått brakk.

– Det er veldig trist at det står brakk. Om vi fikk leie det ut ville det bety 15 årsverk, det vil det også være om vi får hotellet i gang igjen, sier Hageløkken.

Ønsket til eierne er å drive akuttmottak en begrenset periode, for så å bygge opp igjen hotellet.

– Det er en stor arbeidsplass i kommunen. Vi skulle ønske at kommunen var mer positivt innstilt til våre planer, sier Connie Alexandra Hageløkken, en av de fem eierne.

Eierne av Dovrefjell hotell la ved et brev med bruksendringssøknaden. Der beskriver de ønsket om å leie ut hotellet som akuttmottak i en begrenset periode, er etter oppfordringen fra statsministeren og KS i et brev til alle landets kommuner 16. november.

– Hotellet var beredskapshotell for Lesja og Dovre. Det har en historie som strekker seg tilbake til 2. verdenskrig, da det var drevet som sykehus. Det moderne sykehuset ga hjelp til mange mennesker. Dovrefjell Hotell har igjen muligheten til å hjelpe mennesker i nød. Noe som kan gi hotellet mulighet til å gjenoppstå. Drivere av et akuttmottak på Dovrefjell Hotell vil ha et sterkt fokus på verdighet og helse for de flyktningene som kommer hit, trygghet og sikkerhet både for flyktninger og sambygdinger. Det vil bli ansatt eget helsepersonell for å ta vare på generell helse og unngå stor pågang for lege og legevakt i kommunen/distriktet, samt at akuttmottaket vil være døgnbemannet, skriver hotelleierne i brevet.

Fasit som leietagere

Hotelleierne mener inntekter fra et midlertidig akuttmottak er eneste muligheten de har til å få bygget opp igjen hotellet etter brannen. Hotellet ble lagt ut for salg i høst, men er nå trukket fra markedet. Hageløkken forteller til Vigga at det var flere interessenter som ønsket å kjøpe eller leie.

– Vi bestemte oss for at Fasit Norge skulle få muligheten, det er eneste muligheten vi ser til å få bygget opp igjen hotellet, forklarer Hageløkken.

Forsikringsselskapet krever at de fem eierne, fordelt på tre familier, bidrar med flere millioner kroner til oppbyggingen, noe familiene ikke har.

– Etter en lang forsikringsprosess og budsjettering, ser vi at det ikke er mulig å få dekt utgiftene vi får privat ved en å bygge opp igjen, sier Hageløkken.