Tradisjon tro er det allsangkvelden på Kyrkjestugu på Lesjaskog som drar det hele i gang fredag kveld. Lørdag er det martnasdag på Lesja bygdatun, med lassokast, servering av reinskjøtt, pil og bue-skyting, og ikke minst kåring av beste reinsgevir.

Den tradisjonelle kalvemønstringa er også med. Reinstemaet kommer igjen onsdag 25. juli, med markvandring på Verket reinsfangstanlegg på Slådalen. Her er det Tor Einbu og Rolf Sørumgård som guider og forteller.

Under Lorkvenndagen 29. juli blir det kokegropsteking av reinslår og ikke minst vil Audun Høgbrenna lansere den nye diktsamlinga si.