Mandag var det folkemøte om den vidergående skolen på Dombås. De frammøtte ønsker at fylkespolitikerne skal se at dette ikke gjelder bare en klasse, men et helt samfunn.

– Ikke idioter

– Vi skjønner argumenter om økonomi og elevtall. Men her har man en følelse av å bli framstilt som idioter, når de sier at det bare trengs yrkesfag her, sa Kristin Nyhagen (H) og viste til en kommentar hennes partifelle Kari-Anne Jønnes kom med under møtet i fylkesutvalget der hun sa det var viktigere å tilby et yrkesfaglig løp enn et studiespesialiserende løp der man var helt sikker på at elevene kom til å reise ut av fylket i etterkant.

Det ble argumentert med at man ikke bør sette fylkesgrupper opp mot hverandre, siden alle trengs.

– Det er har ikke noe med å være i mot yrkesfag, det handler om å beholde det tilbudet vi har her, sa Bård Ove Øyen, plasstillitsvalgt på avdelingen på Dombås.

Varaordfører i Dovre, Oddny Garmo, sa det var viktig å huske på at ikke alle som går studiespesialisering satser mot å bli professorer.

– Det ligger også til grunn for å utdanne seg til yrker som sykepleier eller lærer, sa hun.

Sololøp

Aps fylkesstyre og fylkeslag hadde et flertallsvedtak på å opprettholde et vg1-tilbud på Dombås. Dette vedtaket gikk Kolbjørnshus imot. Det ble sagt at hun har gått under radaren. Dette ved å ha et uanmeldt komitemøte der sakene ikke hadde blitt gjort kjent på forhånd,

– Det er lov å være uenig om sak, men det er ikke lov å gå bak ryggen på folk, sa Fasteraune.

Leder av komite for kultur og opplæring og medlem i fylkesutvalget, Anne-Marte Kolbjørnshus, beskyldes for å ha gått sololøp i denne saken. Prosessen er noe av det Senterpartiet har lagt vekt på i sitt forslag til fylkestinget neste uke.

– Denne gangen er det enighet blant kommunene i regionen. Det er også støtte fra Fylkesopplæringssjefen. Det er også to fylkesstyrer som har sagt ja. Dette er helt ubegripelig, sier Fasteraune.

Han mener saken er ikke godt nok utredet, at man har ikke vært i kontakt med regionen slik som det er vedtatt og han reagerer på at yrkesfagnemda fikk først uttale seg etter at fylkesutvalget hadde gjort sitt vedtak, sa Fasteraune hoderystende.

Ikke tid til møte

Øyvind Frich fortalte at han har prøvd å få til et møte med fylkesordfører Even Aleksander Hagen og Kolbjørnshus. Dette har de ikke tid til før etter den 19. juni. Da er avgjørelsen i skolesaken tatt for lenge siden. Frich sier det er store diskusjoner om temaet innad i Arbeiderpartiet.

– Det er skremmende at de ikke ønsker å møte folket for dialog. Når de ikke ønsker å møte dem som bor her gjør det saken enda mer spesiell. Man sier ikke nei dersom noen ønsker å legge fram saken sin, sier Fasteraune.

Både Frich og Fasteraune poengterte at å legge om på skolestrukturen før en sammenslåing med Hedmark er en lite strategisk ting å gjøre. Frich sa at leder i både Oppland og Hedmark Ap er enig om dette. Det reageres på at det for to år siden startet opp en klasse med 11 elever på studiespesialisering på avdelingen på Otta uten at dette var oppe til politisk behandling. Derfor oppleves det urettferdig at avdelingen på Dombås ikke får den samme behandlingen. Fasteraune reagerer på at det settes i gang en slik prosess når det er Dombås som har det lave søkertallet.

– Det oppleves som dypt urettferdig, sier Fasteraune.