Setrene i Vesllie og damkrona på Einøvlingsvatnet rives i sommer

foto