Siste parsell av tur- og sykkelveien sto ferdig sist sommer. Erfaring fra de første ferdigstilte delene av den nye veien, viser at veien ikke tåler belastningen av hestebein. Nå ønsker kommuneadministrasjonen å forby ridning på de parsellene som er anlagt i forbindelse med tur- og sykkelveiprosjektet.

Negative til forbud

Forbudet skal reguleres gjennom en forskrift, som har vært ute på høring. Foruten innspill fra Nasjonalparkstyret, er samtlige tilbakemeldinger negative, også fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen, som reagerer på at en enkeltgruppe skal utestenges.

Nasjonalparkstyret er positive til et midlertidig forbud, men mener at saken bør revurderes etter en tid, når veien har fått satt seg. Plan-, nærings- og utviklingsstyret var heller ikke positive til et forbud, da saken kom opp tirsdag kveld.

Kritiske spørsmål

Berit Fiksdahl la fram saken for PNU, og ble tidlig møtt av kritiske spørsmål.

- Hva slags dokumentasjon har man på ridningen som har foregått? Hvor mange er det snakk om, ville Fred Arne Hessen (H) vite.

- Det er ikke snakk om mange, det er snakk om noen få, tilbake i 2012, svarte Fiksdahl.

- Veien må jo være satt på en helt annen måte nå, etter så mange år, repliserte Hessen, og fikk støtte av flere av de andre utvalgsmedlemmene.

Bekymret for kostnader

Fiksdahl forklarte at det ikke var ønskelig å innføre et forbud, men uttrykte bekymring for vedlikeholdskostnader.

- Da veien ble bygget, så vi for oss at alle brukergrupper skulle kunne ferdes der. Etter episoden i 2012 ble det omfattende skader og store kostnader for å sette veien i stand igjen. Fortsatt er veien dårligere på deler av den strekningen. Det er for lett å si at man ikke trenger noen forskrift, sa hun.

- Det er meningsløst å skille ut enkeltgrupper, og å sette forbud på grunn av noen som rei der mange år siden. Og det er forskjell på ridning; å ri i skritt vil ikke ødelegge på samme måte som om man rir i full galopp. Hva med sauer og kyr? Skal vi forby dem å ferdes der, også, undret Ola Martin Aasen (Sp), som også mente at ferdselen med hest ville begrense seg selv, dersom man gjør det kjent at det ikke er ønskelig.

Ingen sanksjoner

Flere løsninger ble diskutert, deriblant å øke standarden på veien, øke vedlikeholdet, eller gå inn med et midlertidig rideforbud.

- Jeg liker ikke dette, jeg synes ikke man skal differensiere og skille ut enkeltbrukere. Friluftsloven gjelder alle, slo Hessen fast.

Britt Elin Gråberg (Ap) ba om at man tar hensyn til alle brukere, ikke bare syklister.

- Og det må da være fint at man får kanalisert ridningen til veien, i stedet for at man rir i myrene, sa hun.

- Hva slags sanksjoner er tenkt benyttet, dersom det blir et forbud, spurte Hessen.

- Det blir ingen sanksjoner, svarte Fiksdahl.

Forskrift for å få forbud

Det ble diskutert ytterligere før Senterpartiet og Høyre ba om et gruppemøte, mens Vigga tok en prat med Fiksdahl.

- Hvorfor kommer forslag om forbud først nå, dersom problemet allerede ble oppdaget i 2012?

- Fordi det er nå hele traseen står ferdig, og den skal markedsføres. Jeg tror ikke de lokale rytterne er noe problem, jeg er mer bekymret for tilreisende med hest, forklarte Fiksdahl, som heller ikke er særlig begeistret for å måtte innføre en forskrift.

- Jeg synes helt ærlig at det er å skyte spurv med kanon, men for å få sette opp et skilt med ridning forbudt, så må det foreligge en forskrift, utdypet hun.

Ønsker å vurdere effekten

Etter gruppemøtet ble det fremsatt forslag om å henstille til kommunestyret om ikke å innføre forskrift om ridning i Dovre, og heller ta opp igjen saken høsten 2019, etter å ha høstet erfaringer gjennom to sesonger.

- Vi trenger to sesonger for å kunne vurdere eventuell skadeeffekt på tur- og sykkeveien, sa gruppeleder i Dovre Sp, Geir Arne Hageland.

Et samlet PNU gikk dermed imot rådmannens forslag, og gikk enstemmig for endringsforslaget.

Bekymret for kostnadene: Berit Fiksdahl er bekymret for skader på tur- og sykkelveien, og hva dette vil medføre av kostnader til vedlikehold. Foto: Monica Hjelle