Arbeiderpartiene i Lesja og Dovre går sammen om å utrede hva en eventuell kommunesammenslåing vil ha å si for innbyggerne i de to kommunene.

I møte med store utfordringer fra både regionalt og nasjonalt hold, ser Arbeiderpartiene i Lesja og Dovre de to kommunene som en naturlig geografisk enhet.

- Dette gjelder blant annet innen politi, brann, legetjenester, luftambulanse, videregående skole, idrett, kultur og felles ungdomsmiljø. Vi må sikre at våre innbyggere kan tilbys de samme tilbud som innbyggere i sentrale områder. Gjennom en utredning vil vi få svar på om et tettere samarbeid mellom kommunene vil gi en merverdi til innbyggerne, sier Elin Johnson og Øyvind Frich, ledere i henholdsvis Lesja og Dovre Arbeiderparti.