Lesja Arbeiderparti ber om at det startes utredningsarbeid om kommunesammenslåing mellom Lesja og Dovre.

Saken skal opp på Formannskapsmøtet onsdag 7.mai.

- Vi sier ikke at kommunene skal bli slått sammen, men vi ønsker å klarlegge ulemper, fordeler og økonomiske konsekvenser for kommunene, sier ordfører Steinar Tronhus.

Om politikerne i Lesja kommer til enighet om en utredning, er det midler å hente både hos staten og hos Fylkesmannen. Utredningen kan foretatt av et eksternt firma. Tronhus forteller at Arbeiderpartiet i Lesja har vært i kontakt med sine partifeller i Dovre. Tronhus har også tett kontakt med Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre.

- Vi vet hva både Regjering og Storting vil. Det kan vi ikke se bort fra. Det er bedre å være med i prosessen slik at vi kan ha styring og påvirke videre framdrift, sier Tronhus.

Han er opptatt av at tilbudet til innbyggerne skal være på samme nivå som i dag.

- Vi får større utfordringer framover om vi står alene, sier Tronhus.

Endret innstilling

Lesja og Dovres samlede innbyggertall er langt lavere enn anbefalingene Regjeringens ekspertutvalg kom med i mars. Utvalget mener et innbyggertall mellom 15 000 og 20 000 må til for at kommunene skal kunne si et skikkelig tjenestetilbud og har et godt nok fagmiljø i spesialiserte tjenester.

- Jeg tror nødvendigvis ikke at vi er for små. Det har blitt sagt at de skal ta hensyn til geografi, noe som i aller høyeste grad gjelder her. Det er naturlig for oss å å se til Dovre, sier Tronhus.

Arbeiderpartiet i Lesja vil ha et utvalg med politikere og folk fra administrasjonen i begge kommuner.

- En sammenslåing er ikke noe som skjer i løpet av et år. Dette tar tid, sier Tronhus.

Ordføreren lover at innbyggerne skal få mulighet til å ta del i prosessen, men når, hvor og hvordan er det for tidlig å si noe om.

- Jeg er overbevist om at innstillingen har endret seg fra tidligere, sier Tronhus.

Regjeringens utvalg mener antall kommuner må reduseres fra dagens 428 til 100 kommuner. Halvparten av kommunene i dag har under 5000 innbyggere. 80 prosent av kommunene tar del i en eller annen form for interkommunalt samarbeid.

Må legge føringer

Gruppeleder i Senterpartiet i Lesja, Einar Utgaard, er positiv til Arbeiderpartiets ønske om utredning,men ønsker kontroll.

- Det er viktig at det er vi som politikere som legger føringene, slik at alt ikke dreier seg om økonomiske konsekvenser. Vi må sikre at kommunale tjenester fortsatt finnes spredt som i dag. Det som er vesentlig er hvor tjenestetilbudet er, ikke hvor ordføreren sitter. Målet må være at vi samla sett skal bli bedre, sier Utgaard.

Senterpartiet har oppfattet signalene fra Regjeringen, men Utgaard mener signalene som har kommet til nå ikke har vært tydelige, utover at det skal skje en strukturendring.

- Fordomsfri tilnærming

Han mener det er naturlig at det er Lesja og Dovre som utreder sammenslåing.

- Det er naturlig geografisk at vi ser til hverandre. Alternativet er hele regionen eller hele Gudbrandsdalen. Det er ikke en god løsning, mener Utgaard.

Han deler ordfører Tronhus' mening om at innbyggernes syn på kommunesammenslåing.

- Det er en mer fordomsfri tilnærming til det i dag, sier han.

Utgaard mener bør ha forventinger til de statlige oppgavene Regjeringen har varslet skal tillegges kommunene.

- Lesja og Dovre blir store på utmark, fjell og landbruk. Senterpartiet har forventninger til at sentrale myndigheter kommer med noe her, sier Utgaard.