Arnfinn Killi har kjørt opp trikkeskinner fra Dombås skistadion og på Dovrefjell i mange år. I fjor knakk brua over Hondyrjuåa da han kjørte over den med løypemaskina. Nå har han og Håkon Lindsø reparert brua, og Killi lover at den skal tåle enda mer belastning enn tidligere.

Nytt fundament

Materiale fra den gamle brua er brukt i den nye brua, men fundamentet er nytt. Nå ligger fem betongdragere på tvers, mot rammen fra en jernbanevogn som var tidligere. Den forrige brua ble satt opp i 2009.

– Den ligger litt høyere nå, cirka en meter høyere enn den forrige brua. I tillegg er det satt opp grind, etter ønske fra beitebrukerne i området, forklarer Killi.

Selve byggingen har ikke tatt mer enn en ukes effektivt arbeid, men dro ut på grunn av sommerferie og venting på entreprenør til å lage fundament.

Kostbare løyper

Arnfinn har sagt fra seg løypekjøringen fra vinteren, og Dovre løypelag har lyst ut etter noen som kan overta arbeidet.

– Vi har et firma og en privatperson som har meldt sin interesse, og som vi venter på anbud fra, forteller Stein Pedersen i Dovre løypelag.

– Blir det løyper til vinters?

– Ja, det håper jeg da! Det må bli løyper, vi har skirenn i slutten av november, sier Pedersen.

Løypelaget er avhengig av bidrag fra bedrifter og privatpersoner for at det økonomiske skal gå rundt. Budsjettet har ligget på cirka 360 000 kroner i året for skitraseene.

– Det kan bli behov for mer penger enn det, og vi håper folk vil bidra enda mer til løypene, sier Pedersen.