Kommunlegen har komme fram til å stengje Fredheim omsorgssenter for besøkande