Her blir det bestemt: Barneskolene i Dovre blir slått sammen