Innfører forbud mot å reise på hytta utenfor hjemkommunen