Anne Fagernes Siljehaugen vart hardt ramma av koronaviruset Covid-19 tidlegare i år. Etter ni dagar i respirator kom ho heim med livet i behald. Foto: Simen Rudiløkken

Anne vart lagt i respirator etter korona-smitte – nå ber hun andre vere forsiktige

Anne Fagernes Siljehaugen frå Doverskogen er i dag takksam for å vere i live, etter å ha vore gjennom eit alvorleg smittetilfelle av koronaviruset.