206 000 kroner fra Innlandet fylket til lysløype

foto