Naudetatane i Lesja og Dovre styrkar beredskapen i samband med ekstremvêret – oppmodar dei som kan til å halde seg inne