Ingrid (40) viderefører fjellstuetradisjonene på Fokstugu