Den 17. mai skal dovringar, folldølar og oppdalingar møtest på fjellet til grunnlovsfeiring. Tog er ikkje lengre eit alternativ, noko som skuffar NSB.

- Vi opplever ei passiv haldning frå kommunane, seier Terje Fossum, som er marknadsansvarleg for Dovre- og Raumabanen.

Han seier NSB ikkje har vore invitert til dialog med arrangørkommunane, men at dei etter eige initiativ har teke kontakt.

- Ikkje ønskje om tog

- Eg sendte ein e-postførespurnad til prosjektleiar i desember i fjor, og fekk då tilsendt ei skisse til arrangementet. Eg gav då eit tilbod på chartertog, men fekk ikkje svar på dette, trass i purringar, før i slutten av februar, seier Fossum.

Han tykkjer haldninga frå kommunane er pussig, særleg sett i lys av at dei same komunane nett har vorte samde om ei satsing på jernbanetransport, gjennom nyetablerte Dovre- og Raumabanen jernbaneforum.

På siste arbeidsmøte på Hjerkinn førre onsdag, vart dei tre kommunane som samarbeider om arrangementet, samde om å sløyfe tog-alternativet. Grunnen til dette var i følge referatet, at det ikkje var tru på at folk ønskte å nytte tog. Seinast dagen før, hadde NSB på nytt gjeve eit tilbod om charter-tog, til 45-50 000 kroner per togsett.

- Det var lagt vekt på i møtet at folk i samband med 17. mai ønskjer å vera fleksible. Været spelar også inn, og folk ønskjer å reise att når dei vil, seier Hans Bjørner Talleraas i Dovre kommune, som har hatt kontakta med NSB.

- Det handlar jo om å motivere til og regulere bruken av tog, og at alle tek tog er heller ikkje aktuelt, men vi burde fått til eit godt opplegg med samarbeid, seier Fossum.

Signaleffekt

Han er skuffa, og tykkjer ikkje kommunane tenkjer over kva signaleffekt det vil få.

- Eit slik arrangement med NRK, då kan ein sjå for seg at folk vil sjå eit hav av bilar, seier Fossum.

Talleraas meiner bilar høyrer naturleg med i eit arrangement .

- Slik er det jo ved alle arrangement. Det hadde jo ikkje vorte løyst med å bruke tog heller, sjølv om det kune vorte færre, seier Talleraas.

NSB har likevel godt samarbeid med bedriftene på Hjerkinn, som vil tilby gjestene sine 17. mai-pakker med togskyss og opplevingar frå fredag til laurdag. Fossum meiner det kunne vore verdfull kick-off for marknadsføringa av det flotte Dovrefjellområdet i jubileumsåret, og meiner det er dumt av kommunane å ikkje nytte den moglegheita.

Bussar og 1500 bilar

Kommunane sitt opplegg blir i staden bil og buss. Det er enno ikkje gjort ei kartlegging av behovet, men det er fastsett at alle under 16 år skal ha gratis skyss. Det står att å sjå kor mange av dei som vil måtte ha følge på bussen.

Difor kjem foreldre i barnehagane og skulane i kommunen til å få eit avkryssingsskjema der dei fyller ut behovet for busskyss.

Dette skal vera klart før felles FAU-møte den 13. mars.

I følge Talleraas kan busselskapet Lesja bilruter skaffe bussar til det behovet som skulle bli. Dermed kjem det til å bli ein kombinasjon av bilar og bussar til fjells denne dagen.

På kartet som er teikna ut førebels, er det plass til omkring 500 bilar. Men då var framleis toget med i bakhovudet, forklarer Talleraas. Han seier dei har sett på ei forteting på dei plassane som er sett på kartet, pluss at nokre område til er opna opp. Det vil gje plass til 1500 bilar, og vil dekke behovet, seier Talleraas.

Han seier det om litt vil koma informasjon til alle, om både skyss med ordinøre tog, busskyss, parkering og fasiliteter i det heile tatt.

Feiringa av grunnlova den 17. mai skal markerast på Hjerkinnhus. NSB er skuffa over at togtransport er droppa. (Foto: Maria Kampesæter Kleiven/Arkiv) Foto: Lokalavisa Vigga