Oppsynsfolk og villreinforkjempere møtte fredag forvaltning, turistforeningen og andre aktører til et stormøte i Oppdal om villreinens framtid på Dovrefjell. Det som var et dialogmøte avslørte fort de store motsetningene i bruken av fjellet:

- Buss to ganger om dagen

Vegen inn til Snøheim er regulert gjennom en skyttelbussordning som har fem daglige avganger inn til turisthytta. Fjelloppsyn Arne Granlund i Snøhetta villreinområde vil imidlertid kutte enda mer etter å ha sett villrein stange både mot turiststien gjennom Stroplsjødalen og deretter på Snøheimvegen på sitt naturlige trekk mot sør.

– Jeg skjønner ikke hvorfor fotturister ikke kan ta bussen inn om morgen og ut igjen om kvelden. Hvorfor må det være buss fem ganger om dagen, spurte Granlund etter nok en jaktsesong med lite felling. Bare en ukes utvidelse med fellesjakt hindret et nytt dårlig fellingsresultat.

– Jeg har aldri sett så lite dyr i Dovre i jakta som jeg gjorde i år og i fjor. Det skjer samtidig med etableringen av Snøheim, sier Granlund og mener den økte turisttrafikken har skylda.

Økt ferdsel

Ferske ferdselstall som ble lagt fram under møtet, viser riktignok at ferdselen ikke har økt fra 2012 til 2013. Men etableringen av Snøheim i 2012 har ført til at den menneskelige ferdselen inntil hjertet av Dovrefjell har skutt i været siden 2010.

Feil med tellerne

– Vi hadde forventet en økning innover Stroplsjødalen, sier Vegard Gundersen i Norsk Institutt for naturforskning om de ferske tallene. De viser at trafikken innover dalen ikke er økt siden 2010.

Det er ferdselen på Snøheimvegen inn til Snøheim og inn Stroplsjødalen til den andre DNT-hytta Reinheim som er kritisk for villreinen, fastslår forsker Olav Strand.

– Hvis mer enn 30 personer går her per dag reduserer det antall krysninger av rein. Hvis det blir over 200 personer daglig så krysser ikke reinen disse løypene.

Flere er også bekymret for den økte syklingen i området, men foreløpig er det lite som kan hindre syklister fra å ta seg innover Snøheimvegen. Et forbud kan vanskelig gjennomføres, mener Olav Strand i NINA som var med på den store forskningsrapporten Horisont Snøhetta.

Feil med tellerne gjør at SNO ikke har oversikt over hvor stor trafikk det var med biler, busser, syklister og fotturister på den omstridte Snøheimvegen i sommer. Men flere aktører mener det er alt for mye trafikk av sivil ferdsel utenom busstrafikken inn til Snøheim.

Mer kontrollert trafikk

DNTs driftssjef Jan Erik Reiten innrømmer at turistforeningen kan bli flinkere til å samkjøre annen trafikk med busstidene til og fram Snøheim, noe også Odd Erik Martinsen i Forsvarsbygg, som administrerer busskjøringen, er enig i. Han innrømmet i dag at det hadde vært for mye «ulovlig» kjøring og passasjerer har blitt sluppet av underveis på bussturen inn til Snøheim.

- Det må bli bedre neste år, sa Martinsen som understreket at det er mye mer kontrollert trafikk nå enn for tre år siden da det var fritt fram for sivile biler innover Hjerkinnvidda i perioder.

Strent bussregime

I Horisont Snøhetta var anbefalingen å etablere et strengt transportsregime med buss for å kanalisere ferdselen.

– Vi anbefaler et strengt bussregime, det verste er fri ferdsel på vegen, sier Strand som ønsker å redusere trafikken i de mest sårbare områdene mellom Snøheim og Hjerkinn i de viktigste trekktidene på høsten.

Samtidig anbefaler rapporten å legge turistopplevelsene til de etablerte innfallsportene som allerede er tatt i bruk.

– Villreinsenteret og Viewpoint Snøhetta er midt i blinken i forhold til våre anbefalinger, sier Strand.

Les mer i Vigga torsdag.

Relaterte saker:

Oppsynsmann Arne Granlund advarer mot økt turisttrafikk som stopper de naturlige villreintrekkene rundt Snøhetta-massivet.