SINTEF-forsker Morten Seljeskog advarer mot å fyre med juletre i peisen, fordi det kan føre til pipebrann og utslipp av giftige gasser.

– Selv om det kan virke som en god ide å bruke juletreet som ved etter julesesongen, er det faktisk svært farlig, sier Seljeskog.

– Når man fyller ovnen med granbar, oppstår det en umiddelbar og intens varmeutvikling som kan føre til pipebrann og utslipp av giftige gasser.

Seljeskog forklarer at nålene fra bartrær er dekket med et lag voks og har et innvendig nettverk av kanaler fylt med kvae, som begge er svært brennbare. Dette resulterer i høye konsentrasjoner av uforbrente hydrokarboner, partikler, karbonmonoksid (CO), ammoniakk (NH3), hydrogenfluorid (HF), formaldehyd (CHOH) og hydrogencyanid (HCN).

– Disse gassene er farlige, spesielt hydrogencyanid. Høye konsentrasjoner av disse gassene kan være dødelig, advarer Seljeskog.

Han anbefaler heller å resirkulere juletreet, og råder folk til å følge kommunale retningslinjer for å sette ut trærne til henting. Han legger til at riktig fyring i peisen også er viktig for miljøet.

– Det er viktig å forstå hvordan man fyrer på en trygg og effektiv måte for å minimere miljøpåvirkningen, sier han.

– For de som har en eldre vedovn hjemme, er det absolutt verdt å vurdere å bytte denne ut med en nyere, rentbrennende modell. Dette vil ikke bare redusere utslippene, men også øke sikkerheten og effektiviteten i hjemmets oppvarming, sier Seljeskog.