– Lesjinger og dovringer er folk som ikke gir seg på harde møkka