Anethes siste arbeidsdag vart heilt spesiell

foto