Mange veger har vært, og er fortsatt stengt, som følge av ekstremværet denne uka. E6 mellom Oppdal og Hjerkinn har vært stengt på grunn av flom og skred flere steder.

Ved Granmo, noen kilometer sør for Oppdal sentrum, ble det på grunn av store vannmengder en utglidning i den ene kjørebanen som medførte at vegvesenet måtte stenge vegen.

Det ene kjørefeltet ble åpnet opp for trafikk, og det er nå lysregulering på plassen mens det ene kjørefeltet gjenoppbygges.

Skred i Drivdalen

Ved Vårstigen sør kom det et jordskred som gikk over begge kjørefelt. Vegen er nå rydda for masser. Raset har laget nye bekkeløp ned mot E6 og vegvesenet må som følge av dette etablere nye stikkrenner.

Ved Vårstigen, to kilometer lengre nord, kom det et jord- og steinskred fra terrenget over bergskjæringa og ned i vegen. Det er bygd opp en provisorisk skredvoll i det ene kjørefeltet og det er utføres rensk og sikring av bergskjæringa.

Det ene kjørefeltet vil bli åpnet for trafikk i løpet av lørdag med manuell dirigering mens det fortsatt vil pågå noe arbeid.

– Vi gir våre entreprenører som har jobba for å sikre og åpne vegene stor honnør for jobben de har gjort. Gjennom hele perioden under ekstremværet har de sammen med vårt eget personell lagt ned en stor innsats for å holda trafikantene trygge og vegene åpne så langt det har vært sikkerhetsmessig tilrådelig. De fortjener en stor takk, sier seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid.

Uoversiktlig

E6 er stengt så mange steder oppover Gudbrandsdalen at selv ikke Vegtrafikksentralen kan gi noe nøyaktig antall.

– Det er snakk om flere små skred, flere steder med utgraving og flom, forteller Anne Hårstad, trafikkoperatør ved VTS Øst, til NTB.

Det sørligste stedet der E6 er stengt er sør for Øyertunnelen.

– Derfra og opp til Sjoa er det stengt flere steder. Det er helt vanvittig. Det gjelder E6 og veldig mange av sideveiene, noe som gjør at du ikke kommer fordi. Det er ikke noen omkjøringsmulighet, sier Hårstad.