Næringslivet samla om framtidas skulestruktur: – Det er kanskje utopisk å tenke at vi skal ha tre skular i Nord-Gudbrandsdalen