– Vi skal ha et samfunn med plass til alle, ikke bare de friske og de sterke