Totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg forklarer at maskinen kun skal brukes på veger og vegskuldre.

– Der vil den måle den naturlige magnetismen i et angitt område og kan deretter finne avvik som tyder på at det kan ligge et metallobjekt i bakken. Stedet blir samtidig registrert på søkerens GPS, noe som gjør at vi under analysen av resultatene kan gå rett på og grave opp de objektene vi ønsker å undersøke nærmere. Eventuelle blindgjengere vil deretter bli destruert på en sikker måte. Søkeren kan brukes med alt fra en til fire målesonder, og kan enten bæres, trilles eller monteres på kjøretøy, forklarer Skovli Henriksen.

Prislapp: 1,3 millioner kroner

Kontrakten innkjøp av et maskinen, et magnetometer, blir inngått denne uken. Investeringen henger sammen med at Forsvarsbygg Skifte eiendom starter fjerningen av veger de kommende årene. Den nye teknologien har til hensikt å klarere og rydde blindgjengere i de vegsystemene som skal tilbakeføres, raskere og rimeligere enn å gå med manngarder.

– På helt begrensede områder, som ikke har vært brukt som målområder eller lignende, er sannsynligheten for blindgjengere svært liten. Der er søkeverktøyet et godt alternativ til å bruke fjernstyrte anleggsmaskiner, forklarer Skovli Henriksen.

Maskinen har en prislapp på 1,3 millioner kroner. Maskinen erstatter ikke manngard, men kan gjøre arbeidet med naturrestaureringen av vegnettet enklere senere.

– Maskinen skal hjelpe oss med å klarere vegsystemene slik at naturrestaureringen av disse forhåpentligvis kan utføres med bemannede maskiner og ikke fjernstyrte maskiner. Kan vi kjøre entreprisene med bemannet maskinpark på vegene, vil dette kunne utføres til halvparten av prisen for fjernstyrt, forteller Skovli Henriksen.

Forsvarsbygg samarbeider tett med Forsvarets ammunisjons og EOD-skole (FAES) i prosjektet, og har i tillegg egne eksplosivspesialister.

– Den kunnskapen og erfaringen gir oss mulighet til å velge rett søkemetode for de ulike arbeidsoppgavene i feltet, sier Skovli Henriksen.

Veger fjernes

I første omgang skal vegstrekningen mellom Maribu i Grøndalen og Grisungen og vegen inn til HFK-sletta prioriteres å rydde. Disse vegstrekningene skal fjernes i 2017. I år skal det søkes etter blindgjengere med den nye maskinen. I år skal det søkes kommunene om tiltak etter plan- og bygningsloven, og arbeidet skal ut på anbud.

– Det blir det anbudsbefaring med entreprenører i høst i år, sier Skovli Henriksen.

Arbeidet med å fjerne lille ringveg skal starte i 2018. Forsvarsbygg venter på avklaring i verneplanprosessen på Hjerkinn før det gjøres noe med vegen inn til Grisungen og vegen i Svånådalen, samt Snøheimvegen.

Ingen veger skal fjernes i år, men det blir manngarder og tidvis ferdselsrestriksjoner i enkelte områder.

Totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg Foto: Arkiv