Ho blir ansvarleg for informasjonsarbeidet til dei to nasjonalparkane, og vil ha kontor på Norsk Villreinsenter på Hjerkinn.

Vil få ut informasjon

Dovrefjell og Rondane-Dovre nasjonalparkstyrer ynskjer å styrke informasjonsarbeidet sitt etter at iNasjonalparker vart lagt ned.

Med stadig aukande besøk i verneområda blir god, korrekt og målretta informasjon stadig viktigare for å forvalte områda på ein god måte. Dette er en viktig del av forvaltninga for at verneverdiane ikkje skal forringast og den besøkende får ei god oppleving, står det i stillingsutlysinga.

Kjende program

Rebecca er tilsett i NRK Hordaland der ho har jobba som journalist i avdelinga for dokumentar og underhaldning.

Ho bur i Bergen saman med mannen Erlend Myrstad, den skotske hjortehunden Hulda og katten Edmund.

– Eg har heldt på med litt forskjellig, fortel ho.

Ho har jobba med NRK-produksjonar som «Sommertoget», «Reinflytting – minutt for minutt» og «Gjetarar i Jotunheimen».

Tv-journalisten likar best å kalle seg for programskapar, det tykkjer ho er den mest dekkande beskrivinga. Akkurat no er ho i sluttfasa av ein oppfølgar til Gjetarar i Jotunheimen, der ho tek for seg Vågå tamreinlag gjennom eitt heilt år. Sesong 2 er ferdig produsert i februar, men sendedato er ikkje bestemt enda.

Kompetanse

I 2016 avslutta ho ein mastergrad i kulturminneforvaltning. Det er ein kompetanse ho trur ho kan få bruk for i den nye stillinga si.

– Det er i alle fall nok kulturminner å ta av her, smiler ho.

Rebecca Nedregotten Strand, som opprinneleg kjem frå Ulsteinvik, startar i stillinga på Hjerkinn i mars. Da kjem ho med flyttelasset sitt frå Bergen, og håpar at eit husvære er på plass til da.

Gjetarar i Jotunheimen: Frå dokumentaren om Lom tamreinlag som tidlegare gjekk på NRK. Foto: Skjermdump/NRK