- Når det blir snakk om summer i en slik størrelse bør vi politikere følge våre egne prosedyrer