Dette ble resultatet av rådmannssaken i Dovre

foto