Vigga fekk avslag på dette frå Lesja, men klaga til Fylkesmannen, som har no vurdert at det ikkje fins grunn til å nekte slik innsyn.

Slik skriv Fylkesmannnen på sine nettsider:

Lokalavisa Vigga ba om innsyn i Outlook-kalenderen til ordfører og rådmann i Lesja. Lesja kommune avslo innsynskravet og begrunnet dette med at det kunne være taushetsbelagte opplysninger i disse kalenderene. Vigga klaget på kommunens vedtak og saken ble sendt til Fylkesmannen i Oppland som mener at det ikke er noe grunn til å nekte innsyn.

Les heile grunngjevinga her. Innsyn var i fyrste omgang bede om i både Lesja og Dovre kommunar, men Dovre har enno til gode å svare på førespurnaden.