Branntomta har skifta eigar – Fekk utvida frist for opprydding