Lesja kommune går bredt ut for å få innspill til ny reguleringsplan for Lesja sentrum.

- Vi har ikke så mye konkret nå, men det er heller ikke planen. Nå ønsker vi innspill, sa forvaltning-, nærings- og utviklingssjef i Lesja kommune, Rigmor Bøe.

Onsdag arrangerte Lesja kommune folkemøte i forbindelse med oppstarten av arbeidet med ny reguleringsplan for Lesja sentrum. Den nye planen vil erstatte fire gjeldende reguleringsplaner. Den eldste av dem fra 1977, den yngste fra 1998.

- Dette er gammelt når det er snakk om reguleringsplaner. I den nye planen tenker vi i et tiårsperspektiv, sa planlegger i Lesja kommune, Trond Stensby. Han er ansvarlig for prosjektet.

Høringsfristen er satt til 31. desember i år, kommunen mener det vil gi alle som ønsker å komme med innspill til planen rikelig med tid til det. Reguleringsplanen er tenkt sluttbehandlet i kommunestyret før august 2015.

- Dette kommer selvsagt an på hvor mye innsigelser vi får, og om den eventuelt må ut på ny høring, sa Stensby.

Lesja sentrum har en utfordrende plassering, både med tanke på at det ligger i ei helling og med at E136 og Raumabanen deler sentrum i to. Stensby fortalte at han i prosessen vil ha med seg ei referansegruppe som vil være sammensatt av to representanter fra kommuneadministrasjone, en representant fra planutvalget, en fra grendeutvalget, to fra FAU i skole og barnehage, en fra eldrerådet, en fra rådet for funksjonshemmende,en «barnas representant» og to representanter fra de næringsdrivende i sentrum. Det er også aktuelt å holde et nytt folkemøte når planforslaget er ferdig.

Myke trafikanter

Rundt 20 personer møtte opp, et antall Bøe var fornøyd med. Av disse var både private grunneiere, og representanter for næringslivet. Også ungdomsrådet var representert.

- Det er viktig at det blir tilrettelagt for myke trafikanter, både unge og gamle har behov for å ferdes i sentrum. Det er ikke lett slik det er i dag. Det er også ønske om å senke grasbana ved skolen, sa Trond Tynnøl, representant for ungdomsrådet.

Anne Marie Haave Kolstad representerte Kyrkjebygda grendeutvalg, som i mange år har kjempet for en bedre adkomst til boligfeltet. Dette med tanke på både barnehage, skogsdrift og frakt av buskap. Hun hadde også fokus på de myke trafikantene.

- Vi må tenke på hvor folk ferdes. Det er mange snarveger her, men de snarvegene er ikke for alle, sa Kolstad.

Det er et sterkt ønske om planfrikryssing opp til boligfeltet, både med tanke på sikkerheten og for å kunne åpne for mer boligbygging. Dette har tidligere vært arbeidet med, men planene ble stoppet på grunn av innsigelser fra grunneiere. Nå er dette igjen en del av reguleringsplanarbeidet. Framtidige boligønsker med flere leilighetsbygg var også diskutert.

Må ha parkeringsplasser

De næringsdrivende i sentrum ga uttrykk for at planen ikke må hindre fortsatt utvikling og vekst.

- Vi har ambisjoner om vekst, og vil ikke bli innstengt, sa daglig leder i Lesja innkjøpslag, Ola Ulfsby Bottheim.

Rigmor Ulateig ved Sentrum kjøp presiserte også viktigheten med tilgjengelige parkeringsplasser.

- Det må være på plass om vi skal ha næringsvirksomhet, det håper jeg dere tar inn i planen, sa Ulateig.

De frammøtte hadde gruppearbeid, med fokus på hva som er bra og dårlig med dagens sentrum. Gruppene hadde mye positivt å komme med, men så stor forbedring når det kom til trafikale løsninger. Dette gjaldt både parkering og gangveger. Det samme med at sentrumsområdet kan være utfordrende å finne fram i dersom man ikke er kjent.

- Gangvegene er mye brukt, men Vasshaugbakken er en utfordring. Jeg har regnet på stigningen, og det er mye brattere enn en gangveg skal være, sa Arne Mohn, en av de frammøtte.