Innbyggerne i Lesja kommune kunne smile om kapp med solen da samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet de nye gangveistrekningene i Lesja tirsdag. Og lesjingene har all grunn til å smile, for hadde det ikke vært for innbyggernes eget initiativ, er det ikke sikkert kommunen hadde hatt så mye gang- og sykkelvei i det hele tatt. Dette bekreftet også regionvegsjef Sissel Sandelien, da hun fortalte at sykkelveger i Lesja aldri hadde dukket opp på prioriteringslisten til Statens vegvesen uten Lesja-modellen.

Uten initiativ fra grunneiere, som bevilget grunn til gang- og sykkelveien, og samarbeidet mellom dem, kommunen og Statens vegvesen hadde sannsynligvis Lesja vært den samme smale bygda som den har vært i alle år. Nå får Lesja kommune forespørsler om modellen fra flere steder i landet, og kommunen kan nå glede seg over 34 kilometer veg langs E 136 fra Jora til Lesjaskog. Kun strekningen fra Lesjaskog til Bjorli gjenstår før gang- og sykkelveien går gjennom hele kommunen.

Meltveit Kleppa er den tredje ministeren som får se med egne øyne at lokalt engasjement kan flytte fjell, og at Lesja er et godt eksempel på nettopp dette. Innbyggerne i Lesja ønsket en tryggere hverdag, og de gjorde noe med det selv. Gang- og sykkelveien er også et glimrende eksempel på hva et godt samarbeid mellom kommunen og innbyggerne kan føre med seg.

Og det var nettopp som Sandelien sa:

- Dette handler om miljø, og det å kunne ferdes trygt mellom naboer.