I slutten av oktober tømmer Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) kontorene. Da skal de ansatte ut på bedriftsbesøk rundt om i Norge.

- Vi ønsker tett kontakt med næringslivet. Derfor ber vi bedrifter og næringsforeninger om å invitere oss på besøk, sier næringsminister Monica Mæland.

Bedriftsbesøkene er en del av prosjektet NFD Ut i landet. Stikkord for årets prosjekt er innovasjon, hvordan lykkes internasjonalt og bærekraftig næringsliv.

- Vår jobb er å få næringslivet opp og frem. Vi ønsker innspill til hvordan vi kan styrke bedriftenes konkurransekraft. Samtidig håper vi bedriftsbesøkene kan gi et lite innblikk i hvordan departementet jobber, sier Mæland.

NFD Ut i landet retter seg mot bedrifter, næringsforeninger, næringsklynger og kommuner. For å få frem mangfoldet i norsk næringsliv, vil invitasjonene vil bli vurdert ut ifra geografisk spredning, type bedrift og bransje.