Nasjonalparkstyret for Reinheimen har sendt brev til Miljødepartementet (MD), hvor de forklarer at de har vansker for å godta avgjørelsen med Lom som forvaltningsknutepunkt. Flertallet i styret har tidligere stemt for knutepunktet til Lesja, men MD vedtok i juli at dette skal være tilknyttet Norsk Fjellmuseum i Lom. Nasjonalparkstyret har ikke tenkt å gi opp denne saken.

Vil ha møte

Lesja-ordfører og medlem i styret, Steinar Tronhus, la frem et forslag til uttalelse til MD, og fikk åtte stemmer med seg. Kun Lom stemte i mot å sende inn uttalelsen til MD.

- Nå har åtte styremedlemmer stemt for at vedtaket fra MD skal gjøres om. Styret er sterkt frustrert, dette er et håpløst utgangspunkt for det videre arbeidet i styret. Vi vil ha et møte med departementet, sier Tronhus.

Leder for nasjonalparkstyret, Per Magnus Berdal fra Norddal kommune, har vært i kontakt med MD i dag, torsdag.

- Departementet er innstilt på å få til et møte med oss. Vi vil ha en forklaring, høre bakrunnen og argumentasjonen for hvorfor de har valgt Lom, når styret er uenig i beslutningen, sier Berdal.

Styret vil også ha en sjanse til å forklare sine synspunkt på nytt.

Lesja mest sentralt

Tronhus har tidligere uttalt til Vigga at han synes tildelingen til Lom viste en mistillit til styret, og var en overkjøring av folkestyret.

- Jeg synes det er merkelig at styret ikke skal få velge. Vedtaket fra MD er satt kun på bakrunn av kompetansen i Lom. Det var satt tre kriterier til knutepunktet; geografi, fagkompetanse og areal. Selv om Lom har fagkompetansen skal ikke det hindre utvikling andre steder, mener Tronhus.

Lesja har mest areal i Reinheimen, og Tronhus mener også Lesja ligger mest sentralt.

- Det har vært en ekstra belastning for styret å takle denne utfordringen. Vi var inne i et godt spor med behandling av saker i styret, og lokaliseringen av forvaltningsknutepunktet har skapt en del uro. Men vi har vært opptatt av å se på det som sak og ikke skape uenighet i kommunene i mellom, sier styreleder Berdal.

- Trist

Lom-ordfører og medlem i nasjonalparkstyret, Bjarne Eiolf Holø, synes utviklingen av saken er trist.

- Jeg synes det er trist at vi ikke kan heve blikket og gå videre. Vi må kunne rette oss etter føringene som er lagt, og tenke på utviklingen videre. Jeg er sikker på at Norsk Fjellmuseum i Lom vil utvikle knutepunktet videre, sier Holø.

Bygdemuseet på Lesja og fjellmuseet har samarbeidsavtale, og Holø mener et infosenter på Lesja er naturlig.

- Uavhengig av knutepunkt og plassering av nasjonalparkforvalter bør vi ha infosenter ved de naturlige innfallspunktene til Reinheimen, sier Holø.