Formannskapet i Dovre vedtok denne uka å bevilge 1 150 000 kroner til utbedring av Grimsdalsvegen, fra Eftansåe til Vegaskillet og videre inn til Skiferbruddet. Vedtaket blir begynnelsen på slutten av en lang prosess for å privatisere vegen. Når utbedringene er gjennomført overtar et fusjonert Grimsdalsvegen og Haverdalsvegen veglag alt ansvar for vedlikehold og drift av vegen, fra Eftansåe og innover.

Forsvarlig lånÅrlig utgift på vegen har de siste årene ligget på rundt 100 000 kroner, og det har i følge driftssjef Tor Ivar Hovhaugholen vært et minimum av det det er forsvarlig å bruke. - Vegen har rett og slett vært dårlig en strekning et par år nå, sier han. Formannskapet mener derfor det er greit å punge ut med en million for å bli kvitt ansvaret for vegen, selv om beløpet i sin helhet skal dekkes ved låneopptak.

Elektronisk bomDen nåværende bomstasjonen blir borte, og planen er at det nye veglaget setter opp en ny, elektronisk bom lenger frem, i området rundt Eftansåe. Egen bom for Haverdalsvegen blir også borte. Inntektene fra den nye bommen går i sin helhet til veglaget, som i sin tur har alt ansvar for drift og vedlikehold. Rådmannen mener at det i samme prosjekt er naturlig å ta med utbedring av vegen i Bergsgrende, men dette ble ikke behandlet i samme vedtak. - Arbeidet langs Grimsdalsvegen regner vi med å gå gjort i løpet av sommeren, og aller senest innen første oktober, sier Hovhaugholen.