Møte med beredskapsfokus: – Lokalkunnskap kan ikke undervurderes