– Vi må holde nede utgifter og opprettholde folketallet