– Vi vil nå øke andelen av tilskuddet man kan få i forskudd på inntil 70 prosent for vekstsesongen 2023. Det er et viktig tiltak for bønder som har hatt store tap og opplever likviditetsproblemer som følge av dette, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

I regelverket for produksjonssviktordningen ligger det en mulighet for å kunne få utbetalt inntil 50 prosent av antatt tilskudd som forskudd.

Det er store variasjoner i hvor mye været har skadet avlingene, både mellom landsdeler, internt i landsdeler og helt lokalt. Det ser ut til at det er nok grovfôr i landet, men at det er en utfordring å fordele det. Tiltaket gjelder for hele landet.

Samtidig blir dokumentasjonskravene i naturskadeordningen redusert. Dette gjelder for skader i forbindelse med flomhendelsene i august.

– Dette vil gjøre det enklere for skadelidte å dokumentere naturskaden, noe som også vil gjøre saksbehandlingstiden noe kortere. Tiltakene vi presenterer i dag, er en konkret oppfølging av innspillene jeg har fått fra næringen i møter og befaringer, sier Pollestad.